Hedeflerimiz

1. Konunun Türkiye genelinde teorik ve pratik uygulamalarının en kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasında katkıda bulunmak, 

2. Denetim kurumları ile ortaklaşa çalışmaları hızlandırmak,

3. Risk departman kuruluşlarını harekete geçirmek,

4. Risk departman elemanlarını eğitmek, 

5. Üretici ve servis kuruluşlarını eğitmek,

6. Direktif kapsamındaki ürünleri belgelendirmek,

7. Direktif kapsamındaki tesislerin uygunluğunun tetkik etmek ve belgelendirmek,

8. Direktif kapsamındaki ürünlerin birleşiminden meydana gelen ekipman sistemini belgelendirmek,

9. ATEX direktifleri kapsamındaki risk değerlendirme ve gerekli eğitimleri vermek,

10. IECEx standartlarına göre patlayıcı ortam - Çeşitli ünitelerde eğitim faaliyetleri.