Belgelendirme

IEP Uluslar Arası Enerji Petrol Gözetim Sertifikasyon Ve Teknik Hizmetler Organizasyonu; “ATEX” Yönetmeliklerine ve İlgili Standartlara göre uygun, kaliteli hizmet, kaliteli ürün, risk oranı en düşük işyerlerinin kurulmasını teşvik edecek her türlü çalışmayı ve bunlarla ilgili muayene deneyleri yapmakta, rapor ve belgeleri tanzim etmekte olup; "TS EN ISO/IEC 17020:2012 - Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler " ve "EN 45011(EN 17065) Ürün Belgelendirme Kuruluşları İçin Genel Kriterler" standartlarını baz alarak Ürün, Tesis, Servis ve Proje konularında Muayene Deney ve Belgelendirme hizmetlerini yürütmektedir.

Deney hizmetlerinde ise “EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre hizmet verilmektedir.
en iyi bahis siteleri