CE İşareti

CE İşareti:

CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işaretlemesi, bir kalite işareti olmaktan ziyade, temel gereklerin yerine getirildiğini belirten bir güvenlik işaretidir.

CE işaretlemesi yapılırken Modüler yaklaşım benimsenmiştir. Modüler yaklaşımın temel amacı, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak uygunluk değerlendirme yöntemlerini belirlemektir.

- Örneğin, az risk taşıyan alçak gerilim direktifi kapsamındaki ürünler ve bazı makinalar için, Onaylanmış Kuruluşa başvurmaksızın gerekli test ve uygunluk prosedürünün üreticinin kendisi tarafından yürütülüp, CE işaretinin ürüne üreticinin kendisi tarafından iliştirilebilmesine imkan tanıyan A modülü kullanılırken, Makine ya da Asansör gibi yönetmeliklerde CE işaretlemesini yapabilmek için ürünün taşıdığı risk oranına bağlı olarak A’dan H ye kadar değişen ve onaylanmış bir kuruluşun değerlendirmesini zorunlu kılan modüller kullanılabilmektedir.

Üreticilerimizin ne yapması gerekmektedir?

Üreticilerimiz, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit ederek, söz konusu direktifleri incelemeli; gerekiyorsa üretim bandında değişikliğe gitmeli ve belgelendirme için hazırlık çalışmalarına başlamalıdırlar.